Неподвижно протезиране

Пинлей, инлей60
Анатомична метална корона60
Металокерамична бленд корона75
Металокерамична корона90
Металокерамична прагова корона90
Марджин+20
IPS E-max® корона, инлей, овърлей250
Анатомична циркониева корона, върху имплант, инлей, онлей160
Послойно нанесена циркониева корона190
PMMA временна корона25-50
Планиране (включване в артикулатор, сканиране и дизайн)50-100
Сканиране на модели4/елемент
Дизайн5/7
Моделнолят скелет450
Става50
Конструкциите се изработват дигитално на CAD-CAM или чрез лазерно синтероване.