Разчитайки изцяло на дигиталния подход изработваме конструкциите на CAD-CAM или чрез лазерно синтероване. 

ЛАЗЕРНО СИНТЕРОВАНЕ

Информация за технологията за лазерно синтероване.

Обща информация

Презентация Лазерно синтероване

Информация за метала

ФРЕЗОВАНЕ НА ЦИРКОНИЙ И ПММА

CAD – CAM материали

Нов естетичен мултилеърен материал висока транслуцентност за изработка на фасети, инлеи и корони. Научи повече

Естетичен мултилеърен материал висока транслуцентност за изработка на инлеи, фасети, корони и мостове до три елемента. Научи повече

Естетичен мултилеърен материал висока транслуцентност за изработка на инлеи, фасети, корони и мостове до три елемента. Научете повече

Естетичен мултилеърен материал висока транслуцентност за изработка на инлеи, фасети, корони и цели зъбни дъги. Научете повече

Естетичен мултилеърен материал висока транслуцентност за изработка на инлеи, фасети, корони и винтово свързани мостове. Научете повече

Естетичен мултилеърен материал висока транслуцентност за изработка на инлеи, фасети, корони и цели зъбни дъги. Научете повече

ПММА моно и мултилеърни дискове за временно и дълготрайно възстановяване на фирма Yamahachi – Япония