Разчитайки изцяло на дигиталния подход изработваме конструкциите на CAD-CAM или чрез лазерно синтероване. 

Информация за технологията за лазерно синтероване.

Обща информация

Презентация Лазерно синтероване

Информация за метала