Лаборатория Бгдента е част от съвместен проект с клиника Smile Lab. Ние смятаме. че за да можем да сме максимално адекватни в процеса на лечение е необходимо да сме в крак с новите технологии и тенденции. Ние инвестираме в знания, опит, време и материална база, за да може пациентите ни да получават винаги първокласна грижа. Създадохме клиника Smile Lab и лаборатория Бгдента отдадени на тези принципи и ги събрахме под общ покрив, като по този начин поставихме комуникацията клиника-лаборатория на много по-добро ниво.

Заповядайте !